Service Broker specialiserar sig på att hitta IT konsulter till tillfälliga uppdrag och fasta tjänster. Vi har huvudfokus i Oslo regionen, men levererar tjänster till hela landet.

Vi har 16 år i branschen. Baserat på vår kompetens inom rekrytering av personal, med ärlighet och lojalitet som viktiga faktorer, fokuserar vi på ett värdeskapande samspel med våra kunder och samarbetspartners.

Våra IT konsulter arbetar med rådgivning, projekttjänster, utveckling, drifttjänster och utbildning. Service Broker rekryterar personal både till tidsbegränsade uppdrag och fasta tjänster.

Efterfrågan på Service Brokers tjänster kommer huvudsakligen från mellanstora och större företag. Vi hjälper också samarbetspartners och oberoende konsulter hitta uppdrag och projekt.

Service Broker ska genom användning av sitt nätverk och sin branschkunskap, bistå sina kunder att hitta relevant kompetens inom IT, samt kvalitetssäkring av detta.
Service Broker ska hjälpa samarbetspartners att hitta uppdrag.
Service Broker hjälper sina kunder att hitta rätt personal med begärd kompetens till både permanenta och tillfälliga engagemang.